Genneralforsamling - 25.april 2017 PDF Udskriv Email
Skrevet af Jan Rajchman   
Torsdag, 06. april 2017 14:18

Kære medlem af Søllerød Skytteforening

Der indkaldes hermed til foreningens årlige ordinære generalforsamling tirsdag d. 25. april 2017 kl. 19.00 på Rundforbi Stadion i klublokalet.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling kl. 19.00:


1) Valg af dirigent
2) Formanden aflægger beretning
3) Kassereren forelægger revideret regnskab
4) Indskud og kontingent
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af Formand (ulige år)
7) Valg af Næstformand (lige år)
8) Valg af sekretær (ulige år)
9) Valg af Kasserer (lige år) 1
10) Valg af afdelingsformænd (lige år)
11) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (hvert år)
12) Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet under punkt 5, skal være formanden skriftligt i hænde senest tirsdag d. 19. april 2017. Forslag som ikke er modtaget rettidigt skal fremføres under eventuelt, men kan ikke besluttes af generalforsamlingen.

Der serveres gratis øl og vand under generalforsamlingen til de fremmødte medlemmer.

Efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling serveres der kaffe og kage.

Med venlig hilsen
Christian Luckow

Bestyrelsesformand | Søllerød Skytteforening af 1910