Så er det tid til det årlige våben tjek ! PDF Udskriv Email
Skrevet af CL   
Onsdag, 28. september 2016 18:44
Det årlige våben tjek foregår hele Oktober måned i vores åbningstid om tirsdagen mellem kl. 18.30 - 21.30 Har du en SKV2 påtegning SKAL du møde fysisk op med: - dit/dine våben, - dit SKV bevis - medlemskort til foreningen - dokumentation for betalt medlemskab 2016/2017 Samtidigt tjekker vi at du har overholdt vores aktivitetskrav hvor der skal være 2 registrerede skydninger om foråret og 2 registrerede skydninger om efteråret. Vi er som skytteforening underlagt at disse minimums krav overholdes og møder du ikke op vil der gå en varsels proces i gang der inden for 14 dage kan resultere i en tilbagekaldelse af våbenpåtegningen via Politiet. Det er samtidigt enhver SKV2 indehavers pligt at være bekendt med hvornår den 5 årlige tilladelse udløber og at søge fornyelse min 10 uger før udløb. Med venlig hilsen & på gensyn ! Christian Luckow Bestyrelsesformand Søllerød Skytteforening